Eğitim Modelimiz…

Hem Dershane Hem Okul Programlarını İçerisinde Bulundurmaktadır.

Dersler:

Haftalık 45 saat ders

18 20 kişilik sınıflarda eğitim

2 dilde yabancı dil eğitimi

Cumartesi sınav ve kulüp çalışmaları

Dersler ve uygulamalar 09.00 – 16.30 arası

Akıllı sınıflarda DAF (Ders Anlatım Föyleri) eşliğinde akıllı tahtalarda ders anlatımı

Birey analiz ve soru çözüm dersleri

Bireysel uygulamalar

LKS (Liselere Katılım Sınavı), YKS (Yüksek Öğretime Giriş Sınavı) hazırlık çalışmaları

 

YAYINLAR

Milli eğitim yayınları ile birlikte Türkiye’de ilk ve tek Avrupa Eğitim Yayıncılık Birliği “EEPG” üyesi olan Birey Eğitim ve Yayıncılık tarafından hazırlanan;

DAF (Ders Anlatım Föyleri)

Bigiyolu Okul Yayınları

Gelişimseri Soru Bankaları

Bry Soru Bankaları

EIS (Effective Instructing System) Okul Yayınlar

Uygulamalar

Birey Analiz Dersleri

BİS (Başarı İzleme Sınavları) sonucunda belirli bir çizginin altında kalan öğrenciler için gerçekleştirilen zorunlu eksik giderme çalışmaları. Bu dersler ünite bazlı eksik giderme çalışmaları olup, o ayki işlenilmiş üniteden eksiği olan öğrenciler tespit edilerek her dersten ayrı ayrı yapılır. Eğitimde başarının konu bütünlüğünden geçtiğini düşündüğümüzde, bu dersler ilk işlenen ünitenin tam olarak kavranmasını sağlayarak bir sonraki ünite konularının daha anlaşılır bir şekilde ilerlemesine zemin hazırlamaktadır.

Soru Çözüm Dersleri

Her konunun bitiminde sınavların çözümüne yönelik, interaktif ortamda her ders için ayrı ayrı uygulanan derslerdir. Öğrencinin yapamadığı soruları çözümünü görerek, anında eksikliğin giderilmesi ve öğrencinin öğrendiği konuyu pekiştirmesi amaçlanmaktadır.

Ofis Çalışmaları

Öğrencilerin her ders için ödevlendirilen konulardan yapamadıkları soruları birebir olarak öğretmenleri ile çözerek gerçekleştirilen eksik giderme çalışmalarıdır.

Sınavlar

Yazılı Sınavlar – BİS (Başarı İzleme Sınavları) – Fasikül Ders Sınavları – Genel Değerlendirme Sınavları – LKS – YKS Deneme Sınavları

Birey Eğitim Kurumları

İletişim Şifreleri Programı ile Yabancı Dilde Sınırları Aştı

Yabancı bir dil; Dünyayı anlamak, bütün dünya ile iletişim kurmak, dünyada tüm kültürlerin birikimlerine ulaşmak, bilgi kaynağından incelemek, teknolojiyi kullanmak için önemli aracımız. Yabancı dil öğrenme konusunda toplumca karşı karşıya olduğumuz ön yargıyı aşmak, çocuklarımızı önce ana dilin etkinliği ve sonra yabancı bir dilin gerekliliği konularında doğru şekilde eğitmek, kapsamlı bir program ve deneyim ile mümkün olur.

Birey Eğitim Kurumları çocuklarına, yabancı dilin etkili bir şekilde öğrenilmesi için zengin bir program içeriği sunar. Bunun için dünya çapında kullanılan programları inceler ve kaliteli kaynaklarla programını zenginleştirir: The fitzroy method, günlük yaşamda kullanılan iletişim dili, kültürel etkinlikler, projeler, değerlendirme global bir bakış açısı için dünyayı tanımak, dünya ile iletişim kurmak gerekir. Bunun için yabancı dil öğrenmeye ihtiyacımız var.

Yabancı dildeki seslerin eğlenceli hikayeler ve ek malzemelerle öğretildiği, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir dil öğretim modelidir. Ana dilimiz de bu yöntem ile öğretilmektedir. Dünyada geçerli 2 yabancı dil öğrenme modeli vardır. Bunlardan bizim ülkemizde kullanılanı Bütünsel modeldir. Çocuklar kelimeleri ezberler. Sesleri tanıyan çocuklar en önemli iki beceriyi kendi başlarına yapabilmeyi başarırlar: Okuma ve yazma… Bu sayede öz güven kazanırlar. Dinleme ve konuşma programı içinde doğal olarak gelişen diğer 2 önemli beceridir.

Öncelikle okul öncesi ve 1-5 sınıflarda başlayacak olan programın üst sınıflarda hikayelerle okuma programına adaptasyonu sağlayacaktır. The Fitzroy Mehthod, 1976’da Avustralya’da devlet okullarına anadili daha kolay öğretmek için sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilmiş bir programdır. 30 yıldan fazladır başarıyla uygulanmış ve geliştirilmiştir. Eğitimlerini Avustralya’dan alan eğitim yöneticileri ve programı yöneten danışmanlar tarafından programın adaptasyonu sağlamış ve öğretmenlerimize eğitimler verilmiştir.

Değerlendirmelerde program yöneticileri ile yapılacaktır. Diğer bir model ise ses temelli öğretim modelidir. Bu modelde öğrenciler sesleri öğrenir. Bu da daha fazla yeni kelimeyi tanımayı sağlar. İngilizce’de harfler farklı seslere karşılık gelebilir. Sesleri öğrenmeden kendi kendine yeni kelimeleri okumaları ve yazmaları mümkün olmaz. Öğrenme yavaşlar. Öğretmenlere ve programa bağımlı kalınır.

Eğitimlerini Avustralya’dan alan eğitim yöneticileri ve program yöneten danışmanlar tarafından programın adaptasyonu sağlanmış ve öğretmenlerimize eğitimler verilmiştir. Dönem içi kontroller ve değerlendirmeler program yöneticileri ile yapılacaktır.

Önce İletişim

OKUMA YAZMA DİNLEME KONUŞMA

Çocuklarımız yabancı sesleri öğrenerek yabancı dilin şifresini çözüyor. Okunduğu gibi yazılmayan bir dili nasıl öğreniriz? Harflerinin yanında seslerini de öğrenerek. Yabancı dilde kimsenin cesaret edemediğini başarıyoruz. İletişim şifreleriyle eğlenceli hikayelerle sesleri öğreniyoruz. Zengin ek malzemelerle kavramayı arttırıyoruz. Ve oyunlar ve etkinliklerle iletişimi güçlendiriyoruz. Yabancı kültürleri tanıyoruz. Projelerde öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Yabancı dilde kendimize güveniyoruz.

NEDEN ÇOCUKLARA PROGRAMLAMA ÖĞRETMELİYİZ?

Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale gelmiştir.

Özet olarak, programlama öğrenmek; insana sistematik düşünme, problem çözebilme olaylar arasındaki ilişkileri görebilme yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırır.

Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemi kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller geliştirirler. Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış birçok uygulama mevcut.

Aralarında dünyanın en meşhur programcıları, aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından; Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bill Gates’in de bulunduğu bir grup programcı, Amerika’da programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar.

GELECEĞİN BİREYLERİ İÇİN

Geleceğin metodu “Akıl-Zeka Oyunları” ile çabuk öğrenmedir. Zeka Oyunları; öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodu olarak benimsenmiş ve yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metodu olarak okullarda her seviyede kullanılmıştır. “Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek” en önemli başlıklardan biri olarak yer almaktadır.

Çocukların IQ’sunda 13 puanlık artış sağlandığını kanıtlamıştır. Zeka oyunları oynayan ve başarılı olan kişilerin kendilerine olan kişilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini artırır. Zeka oyunları kişileri düşünmeye ittiğinden; onlara araştırmacı, sorgulayıcı bir bakış açısı benimsetir. Her birey zeka oyunları oynayarak beyin kalitesini artırabilir, yeni yetenekler öğrenebilir. Atölye çalışmaları sayesinde oyunları yaparak ve yaşayarak üretir. Üretim sürecinde birçok malzemeyi kullanır. Günümüz kutlu oyunlarının atası niteliğinde ilk, orta ve yakın çağda oynanmış tarihi oyunların hikayesi, karakterleri, üretim süreci ve stratejilerinin çalışmasıdır. 12. sınıfa kadar her seviyede eğitim verilmektedir.

FEEDBACK (Geri Bildirim) SİSTEMİ NEDİR?

Etkili öğrenme-öğretme süreci oluşturmak için en önemli ihtiyaçlardan biri şüphesiz ki geri bildirim almaktır. Feedback (Geri Bildirim) sistemi ile öğretmenlerimiz öğrenme esnasında aldığı geri bildirimlere göre ders gidişatını kontrol ederek öğrenmeyi geliştirme, hızlandırma ve en üst düzeyde verim sağlamayı hedeflemektedir. Feedback Sistemi okulumuzda branş öğretmenleri tarafından konu sonlarında öğrencilerimize uyguladıkları konu tarama sistemlerinin ardından belirli bir seviyenin altında kalan öğrencilere gruplar halinde konu tekrarı yaptırılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin ilgili konunun eksik kaldığı noktasında konu tekrarı yapılarak eksikliği giderilmektedir.

BİRE BİR EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

 Okul ortamında motivasyon eksikliği, dersi sevmeme, düşük notlarla oluşan güvensizlik, alt yapı eksikliği, ailevi ve kişisel sorunlar, arkadaş ortamı vb. unsurlardan dolayı öğrencilerin öğrenmesi bazen zorlaşır. Böyle durumları tespit edebilmek için okulumuzda düzenli olarak deneme sınavları düzenlenmektedir. Düzenlenen deneme sınavları sonucunda rehber öğretmenlerimizin kararı ile öğrencimizin eksikleri belirlenerek tam öğrenme sağlanması amacıyla birebir ders verilmektedir. Böylece öğrencinin öğrenme güçlüğüne sebep olan unsurlar ortadan kaldırarak, öğrencinin en yüksek verimi almasını sağlanır.