Birey Fen Lisesinde fen bilimleri ve matematiğe ilgi duyan gençler; bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yetkinliğini kazanmış, teorik konuları farklı yönleriyle tartışabilen, bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalara ilgi duyan, Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayabilecek bireyler olarak yetişirler.

Laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilen okulumuzda her öğrencinin matematik ya da fen derslerinden en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Öğrenciler proje ve seminer çalışmalarını istek ve yeteneklerine göre bireysel olarak ya da grup halinde, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirirler. Ayrıca Bilim Olimpiyatları ve Tübitak Proje Yarışmaları’na katılmaları için sunulan olanaklar, öğrencilerin başarılarının artmasını sağlar.

Her türlü teknolojik olanağın sunulduğu elektronik dersliklerde ders işleyen öğrenciler, internet aracılığı ile proje ve ödevleri için gereken bilgiye hızlı bir şekilde ulaşırlar.

 

Birey’de öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleriyle desteklenir. Okulumuz bünyesinde oluşuturacağımız öğrenci kulüpleri, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenciler toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir.

Ölçme – Değerlendirme Birimimiz, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek okulumuzun eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin sınavlarına bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak üniversite sınavları için yoğun hazırlık çalışmaları ile okul sonrası ve hafta sonlarında bireysel veya grup halinde etüt çalışmaları yaparlar.

Yabancı dil eğitimine büyük önem verilen okulumuzda İngilizce yoğun bir program dâhilinde verilir ve öğrencilerin seviyelerine göre yapılan özel çalışmalarla dil becerileri geliştirilir. Ayrıca 9. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimi de verilir.

FEEDBACK (Geri Bildirim) SİSTEMİ NEDİR?

Etkili öğrenme-öğretme süreci oluşturmak için en önemli ihtiyaçlardan biri şüphesiz ki geri bildirim almaktır. Feedback (Geri Bildirim) sistemi ile öğretmenlerimiz öğrenme esnasında aldığı geri bildirimlere göre ders gidişatını kontrol ederek öğrenmeyi geliştirme, hızlandırma ve en üst düzeyde verim sağlamayı hedeflemektedir. Feedback Sistemi okulumuzda branş öğretmenleri tarafından konu sonlarında öğrencilerimize uyguladıkları konu tarama sistemlerinin ardından belirli bir seviyenin altında kalan öğrencilere gruplar halinde konu tekrarı yaptırılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin ilgili konunun eksik kaldığı noktasında konu tekrarı yapılarak eksikliği giderilmektedir.

BİRE BİR EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

 Okul ortamında motivasyon eksikliği, dersi sevmeme, düşük notlarla oluşan güvensizlik, alt yapı eksikliği, ailevi ve kişisel sorunlar, arkadaş ortamı vb. unsurlardan dolayı öğrencilerin öğrenmesi bazen zorlaşır. Böyle durumları tespit edebilmek için okulumuzda düzenli olarak deneme sınavları düzenlenmektedir. Düzenlenen deneme sınavları sonucunda rehber öğretmenlerimizin kararı ile öğrencimizin eksikleri belirlenerek tam öğrenme sağlanması amacıyla birebir ders verilmektedir. Böylece öğrencinin öğrenme güçlüğüne sebep olan unsurlar ortadan kaldırarak, öğrencinin en yüksek verimi almasını sağlanır.