Dünya Ekonomi Forumu’na Göre 2020 Yılında En Çok Talep Görecek 7 Yükselen Meslek

İş dünyası inanılmaz bir hızla değişirken, iş gücüne olan talep de giderek yön değiştiriyor. Dünya Ekonomi Forumu’nun yayınladığı İşlerin Geleceği konulu rapora göre demografik değişimler ve teknolojideki ilerleme sonucu 2020 yılında 5 milyon meslek yok olabilir; ve yine aynı rapora göre bu mesleklerin büyük çoğunluğu beyaz yakalı ofis çalışanlarına ve yönetici kadrolarına ait.

Yeni ve yıkıcı teknolojiler büyük bir hızla veri üretiyor olacak ve haliyle bunca veriyi anlayıp, doğru şekilde analiz etmek de karmaşıklaşacak.

Bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği, veri güvenliği uzmanlığı vb meslekler artarak Talep görmeye devam edecek.

2020 yılına kadar neredeyse 2 milyon yeni iş icat edilmiş olacak ve bunlar kesinlikle Bilgisayar, matematik, mimarlık ve mühendislik ana eksenlerinde yer alacak.

Teknolojik ilerlemeler sektörlerin işleyiş biçimini sarsmaya devam ederken, endüstri kollarının müşteri ağları da genişleyecek ve haliyle daha çok nitelikli satış personeli gerekecek.

5.Değişim ve dönüşümü idare etme becerisine sahip yöneticilere ihtiyaç olacak

Rapora göre bu yöneticiler özellikle medya, eğlence ve bilgi teknolojileri alanlarında gerekecek.

Rapora göre 2020 yılında işverenlerin arayacağı en önemli yeteneklerden biri yaratıcılık. Rutin ve monoton işler gitgide daha çok robotlar tarafından yapılmakta. Yaratıcılık isteyen işlerde halen insan beynine ihtiyaç var.

Raporda görüşülen şirketlerin %65’i şimdiden çalışanlarının becerilerini geliştirme konusuna Yatırım yaptıklarını söylüyor. Yeni yetenekleri işe almak bir opsiyon olsa da, şirketler Mevcut çalışanlarını geliştirme yoluna daha çok gidecek. Bu nedenle, gelişim uzmanları ve İnsan kaynaklarına daha fazla iş düşecek.